Forum


ShareSansar Main Page

New Topic

Second To GOD

Moderators: बिमलमान, Dilbert.

Post Reply

Page: < 1 2

Author Post
Member
Registered: Mar 2018
Posts: 2290
सभ्य शब्द छ : .गर .धु
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 7484
"Prostitute makes more money than regular people"- SECOND TO GOD (Not exactly I started this saying. We need to spread this message to save humanity from Jholes all over the world.)
"Prostituteले नियमित मानिसहरू भन्दा धेरै पैसा कमाउँछ" - भगवानको लागि दोस्रो

(Turned out Nepali translation of prostitute is not useable)
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 7484
"Paying for KARMA is life. Paying for other's Karma is TRAGEDY"- SECOND TO GOD
"कर्मको लागि तिर्नु जीवन हो| अरूको कर्मको लागि तिर्नु दु:खद हो" - भगवानको लागि दोस्रो
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 7484
"If person in power have following views, Economy/share market would crash under his leadership:
1: If ignores share market or is anti share market
2: Talks about productive sector and unproductive sector
3: If talks about economic independency of country or making self sufficient in manufacturing
4: If hates other's profit
5: If talks about socialism or communist economy
6: If talks about nationalizing
7: If gives important to distributing free stuffs
8: If talks about controlling
9: ............. "- SECOND TO GOD
"यदि सत्तामा रहेका व्यक्तिको निम्न विचारहरू छन् भने, उनको नेतृत्वमा अर्थव्यवस्था/सेयर बजार क्र्यास हुनेछ:
१: शेयर बजारलाई बेवास्ता गरे वा सेयर बजार विरोधी भएमा
२: उत्पादनशील क्षेत्र र अनुत्पादक क्षेत्रको बारेमा कुराकानी
३: देशको आर्थिक स्वाधीनता वा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने कुरा गर्छ भने
4: यदि अरूको लाभलाई घृणा गर्दछ
५: समाजवाद वा कम्युनिष्ट अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने
६: राष्ट्रियकरणको कुरा गर्छ भने
7: यदि नि: शुल्क सामानहरू वितरण गर्न महत्त्वपूर्ण दिन्छ
8: यदि नियन्त्रणको बारेमा कुरा गर्छ "- परमेश्वरको लागि दोस्रो
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 7484
'ijjat hune kukur hundaina, kukur ko ijjat hundaina- SECOND TO GOD'


'Doggo doesnot have dignity, those who have dignity are not doggo- SECOND TO GOD'
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 7484
"Murkah ko awaj hani karak huncha, manabta lai bachauna tini haru lai chup garnu parcha"- Second to GOD."Noise coming from Dumb people is dangerous. To save, humanity, they should be silenced by all means" - Second to GOD.
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 7484
"Pakhe le des chalaune haina"- Second To GOD.
"Village idiot should not be running a country"- Second To GOD.

Post Reply

Page: < 1 2

Sharesansar Forum Powered By Miracle Hub