Forum


ShareSansar Main Page

New Topic

HISTORY !!!

Moderators: बिमलमान, Dilbert.

Post Reply

Page: « < ... 30 31 32 33 34 35 >

Author Post
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 1270
२०७७-०९-१२ (2020-12-27)
---------------------------------

NEPSE :1998.73.................................................Previous [2,038.63]
(-39.90/-1.96%)................................................Previous (-29.83/-1.44%)


SENSIND :381.47.......................................................Previous [386.77]
(-5.29/-1.37%).....................................................Previous (-3.74/-0.96%)Turnover :4,623,452,312.29....................................................Previous [5,369,046,321.72]
Volume :8,177,353............................................................................Previous [9,860,536]

चिसो अईतबार :) :) l
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 1270
२०७७-०९-०९ (2020-12-24)
---------------------------------

NEPSE :2,038.63.................................................Previous [2,068]
(-29.83/-1.44%)................................................Previous (+7.04/0.34%)


SENSIND :386.77.......................................................Previous [390.51]
(-3.74/-0.96%).....................................................Previous (-1.24/-0.32%)Turnover :5,369,046,321.72....................................................Previous [6,862,445,215.11]
Volume :9,860,536............................................................................Previous [11,558,991]

ओह्रालो बिहिबार :evil: :evil: l
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 1270
२०७७-०९-०८ (2020-12-23)
---------------------------------

NEPSE :2,068..................................Previous [2,061.42]
(+7.04/0.34%)............................Previous (+95.46/4.86%)


SENSIND :390.51...............................Previous [391.75]
(-1.24/-0.32%).....................Previous (+15.18/4.03%)Turnover :6,862,445,215.11................Previous [6,740,744,431.93]
Volume :11,558,991.............................Previous [12,717,146]

चुलबुले बुधबार :roll: :roll: l
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 1270
२०७७-०९-०७ (2020-12-22)
---------------------------------

NEPSE :2,061.42..................................Previous [1965.96]
(+95.46/4.86%)............................Previous (+30.33/1.57%)


SENSIND :391.75...............................Previous [376.57]
(+15.18/4.03%).....................Previous (+7.01/1.90%)Turnover :6,740,744,431.93................Previous [6,698,874,353.59]
Volume :12,717,146.............................Previous [12,382,482]

दह्रो मंगलबार :) :) l
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 1270
२०७७-०९-०६ (2020-12-21)
---------------------------------

NEPSE :
1965.96..................................Previous [1935.64]
(+30.33/1.57%)............................Previous (-96.88/-4.77%)


SENSIND :
376.57...............................Previous [369.55]
(+7.01/1.90%).....................Previous (-16.39/-4.25%)Turnover :6,698,874,353.59................Previous [9,047,927,546.97]
Volume :12,382,482.............................Previous [14,509,533]

उत्सुक सोमबार :) :) l
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 1270
यो HISTORY !!!,


बिषय छान्दा, नेपालको Share Marketको ऐतिहासिक उतारचढाबलाई,

catch गर्ने उद्देश्य राखेको थिए,

तर,

आज यस्तो दिन देख्नु पर्यो, जुन नेपालकै इतिहासमा,

जनताको यत्रो अभिमतलाई अपमान गरेकोमा,

कालो धब्बाको रुपमा चित्रित हुने छ,

Share Market को मात्र नयाँ नयाँ 'history' हेर्ने रहर थियो,

यो के दिन देख्नु पर्यो ? :evil: :evil:
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 1270
२०७७-०९-०५ (2020-12-20)
---------------------------------

NEPSE :
---------
1935.64..................................Previous [2,032.52]
(-96.88/-4.77%)............................Previous (-22.70/-1.10%)


SENSIND :
------------
369.55...............................Previous [385.95]
(-16.39/-4.25%).....................Previous (-1.04/-0.27%)Turnover :9,047,927,546.97................Previous [6,769,890,815.15]
Volume :14,509,533.............................Previous [14,114,460]

निराश आईतबार :evil: :evil: l
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 1270
२०७७-०९-०२ (2020-12-17)
---------------------------------

NEPSE :
---------
2,032.52..................................Previous [2,055.22]
(-22.70/-1.10%)............................Previous (-6.20/-0.30%)


SENSIND :
------------
385.95...............................Previous [386.99]
(-1.04/-0.27%).....................Previous (-0.43/-0.11%)Turnover :6,769,890,815.15................Previous [5,144,675,577.63]
Volume :14,114,460.............................Previous [10,558,391]

शान्त बिहिबार :) :) l
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 1270
२०७७-०९-०१ (2020-12-16)
---------------------------------

NEPSE

2,055.22......................................................................Previous [2,061.42]
(-6.20/-0.30%)...........................................................Previous (-5.75/-0.28%)


SENSIND

386.99.........................................................................Previous [387.42]
(-0.43/-0.11%)..............................................................Previous (-0.74/-0.19%)Turnover : 5,144,675,577.63.............................................Previous [6,067,766,394.69]
Volume : 10,558,391..........................................................Previous [9,740,201]

उतारचढाबको बुधबार :) :) l
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 1270
२०७७-०८-३० (2020-12-15)
---------------------------------

NEPSE

2,061.42......................................................................Previous [2,067.17]
(-5.75/-0.28%)...........................................................Previous (+56.72/2.82%)


SENSIND

387.42.........................................................................Previous [388.16]
(-0.74/-0.19%)..............................................................Previous (+6.04/1.58%)Turnover : 6,067,766,394.69.............................................Previous [7,204,136,923.48]
Volume : 9,740,201..........................................................Previous [12,888,066]

सामान्य मंगलबार :) :) l
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 1270
२०७७-०८-२९ (2020-12-14)
-----------------------------

NEPSE

2,067.17......................................................................Previous [2,010.45]
(+56.72/2.82%)...........................................................Previous (+46.43/2.36%)


SENSIND

388.16.........................................................................Previous [382.12]
(+6.04/1.58%)..............................................................Previous (+8.09/2.16%)Turnover : 7,204,136,923.48.............................................Previous [4,899,038,186.93]
Volume : 12,888,066..........................................................Previous [9,045,644]

रमाइलो सोमबार :) :) l
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 1270
२०७७-०८-२८ (2020-12-13)
-----------------------------

NEPSE

2,010.45......................................................................Previous [1,964.02]
(+46.43/2.36%)...........................................................Previous (+8.27/0.42%)


SENSIND

382.12.........................................................................Previous [374.03]
(+8.09/2.16%)..............................................................Previous (+2.32/0.62%)Turnover : 4,899,038,186.93.............................................Previous [4,146,321,049.63]
Volume : 9,045,644..........................................................Previous [9,883,197]

सुखद आईतबार :) :) l
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 1270
आज : २०७७-०८-२५ (2020-12-10)
-----------------------------------

NEPSE

1,964.02
(+8.27/0.42%)


SENSIND

374.03
(+2.32/0.62%)Turnover : 4,146,321,049.63
Volume : 9,883,197

:) :) l
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 1270
UPPER TAMAKOSHI किन उचालियो,

अनि,

फेरी किन थचारियो ?

के मार्केटको बिशेषतानै यहि होकी,

मैले मात्र नबुझेको हो :) :) ?
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 1270
आज : २०७७-०८-२४ (2020-12-09)
-----------------------------------

NEPSE

1,975.15.................................................................[ .. Yesterday ... 1995.35....]
(-38.20/-1.91%) .........................................................[.....Yesterday ....(-9.04/-0.45%) ...]SENSIND
371.75 ....................................................................................[.....Yesterday......380.18.......]
(-8.44/-2.22%) .......................................................................[.......Yesterday.....(-2.59/-0.68%)....]


Turnover : 4,745,649,291.95......................................................[......Yesterday ..... 5,719,436,383.88....]
Volume : 10,821,,972.................................................................[......Yesterday........12,566,961...........]

बजारको नागबेली चाला,

यस्तोमा आफ्नो गति पनि सिधा नगरी,

घुमाउरोनै गर्नु पर्छ :) :) l
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 1270
आज २०७७-०८-२३ (2020-12-08) :
-----------------------------------


NEPSE

1995.35 .................................................................[ .. Yesterday ... 2,004.39....]
(-9.04/-0.45%) .........................................................[.....Yesterday ....( 72.28/3.74%) ...]SENSIND
380.18 ....................................................................................[.....Yesterday......382.77.......]
(-2.59/-0.68%) .......................................................................[.......Yesterday.....(12.10/3.26%)....]


Turnover : 5,719,436,383.88 ......................................................[......Yesterday ..... 6,667,956,830.6....]
Volume : 12,566,961 .................................................................[......Yesterday........11,920,819...........]:) :) l
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 1270
आज २०७७-०८-२२ (2020-12-07) :

NEPSE

2,004.39 IIII [Yesterday : 1,932.11]
( 72.28/3.74%) IIII [Yesterday : (-123.34/-6.00%)]SENSIND
382.77 IIII [Yesterday : 370.67]
(12.10/3.26%) IIII [Yesterday : (-21.62/-5.51%)]


6,667,956,830.6 IIII [Yesterday : Turnover: 7,209,180,213.29]
11,920,819 IIII [Yesterday : Volume: 15,490,078]बजार घट्ने बढ्ने गर्छ,
कतिले त्यही, घटेको बजारबाट कमाउ छन् भने कतिले गुमाउछन पनि,
लगानी कर्तामा नभइ नहुने केहि तत्वमा,
सायद 'धन' पछि 'धैर्य' पनि पर्छ :) :) l
« Last edit by nissan on Mon Dec 07, 2020 3:47 pm. »
Member
Registered: Jun 2017
Posts: 844
at the time of sworn into office, Mr. Governer held aboout 1 Crore of shares.

https://www.hamrobanking.com/2020/05/property-of-governor-nepal-rastra-bank.html?m=1


Did he sell before monetary policy ???

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Member
Registered: Jan 2018
Posts: 130
NEPSE made another history today!

3 digit falls :mrgreen:
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 1270
100 - 200 कित्ता किन्ने साधारण लगानीकर्ताको कारणले मात्र,

७ अरब भन्दा बढीको कारोबार हुन सम्भब छ र ?

कुनै समुह बिशेषको फाइदाका लागि,

प्रायोजित रुपमा बजार घटाउने रणनीति बुनिएको त होइन ?

संका त गर्न पाइयो नी ? :) :)

https://bizshala.com/story/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%AE%E0%A4%BE-134
Member
Registered: Jun 2017
Posts: 844
There are lots of new fools who have entered recently.

Some are even saying NRIC and UPPER are new UNL..re..

BBC,STC kiine haru le aba chandai tori ko fool dekcha..

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 1270
आज २०७७-०८-२१ (2020-12-06) :

NEPSE

1,932.11
(-123.34/-6.00%)


SENSIND
370.67
(-21.62/-5.51%)

Turnover: 7,209,180,213.29
Volume: 15,490,078


तेत्रो समय बजार घट्दा,
कुनै पहल नगरेर, कानमा तेल हालेर सुत्ने,

अनि बल्ल बजार चल्मलाएको बेलामा,

लगानीकर्ताहरुलाई नकारात्मक सन्देस जाने गरि आफ्नो औजारको प्रयोग गरि हाल्ने,

के हो के हो चाला ?

तर ७ अरबको कारोबार त्यो पनि यस्तो दिनमा,

निरास हुने अबस्था छैन :) :) :) l
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 1270
NRIC ले 635845 कित्ता र उसले मात्र १ अरब भन्दा बढीको कारोबार गरेर इतिहास रचेछ,लगानीकर्ताहरुका लागि अर्को खुशीको खबर यता छ,


https://www.bikashnews.com/2020/12/03/248860.html


साथै अर्को निराशाको खबर यता छ,

https://bizshala.com/story/%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%BE-6
:) :) l
« Last edit by nissan on Thu Dec 03, 2020 4:15 pm. »
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 1270
आज मिति : २०७७-०८-१८ (2020-12-03) गते,

NEPSE
2,055.46
(-15.57/-0.75%)

SENSIND
392.29
(-3.76 /-0.95%)

Turnover: 8,026,023,797.71
Volume: 15,889,560


केहि महिना अगाडी २ अरबको कारोबार हुँदा केके न भा जस्तो हुन्थ्यो,
३ अरबको कारोबार हुँदा ब्रोकरहरुकोमा बधाईको आदान प्रदानसम्म भएको थियो,

अहिले ८ अरबको कारोबार हुँदा सामान्य लागिरहेछ :) :) l
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 1270
आज मिति : २०७७-०८-१७ (2020-12-02) गते,

NEPSE
2,071.03
(70.62/3.53%)

SENSIND
396.05
(12.25 /3.19%)

Turnover: 7,463,482,971.64
Volume: 15,564,427


Turnover मा हिजो भन्दा 59,328,965.1 ले बढेछ,

तर Volume मा चाही हिजो भन्दा 3,012,281 ले कमि आएछ,

Microfinance का share वालाहरुलाई बधाई छ :) :) l

Post Reply

Page: « < ... 30 31 32 33 34 35 >

Sharesansar Forum Powered By Miracle Hub